Hong Kong

5028-32 Sun Hung Kai Centre
30 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong

Tel: +852 3898 1500
Fax: +852 3898 1599
Email: info@ori-capital.com